Rekrutacja

 

 

I etap

Wypełnienie i przesłanie do nas formularza rekrutacyjnego. Wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnienie kwestionariusza samooceny kompetencji społecznych wg EUROPASS

Możliwość uzyskania dodatkowych punktów:

  • 5 pkt – dla studentów ostatniego roku studiów (3 rok studiów I stopnia lub 2 rok studiów II stopnia) 
  • 5 pkt dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Regulamin udziału w projekcie znajduje się tutaj.

 

II etap

Przeprowadzenie samooceny z pomocą Mentora, które polega na wypełnieniu kwestionariusza badającego poziom samooceny wg EUROPASS

III etap

Przeprowadzenie testu psychometrycznego dot. kompetencji społecznych zgodnego z europejską klasyfikacją kompetencji, kwalifikacji, zawodów ESCO. Po tym etapie do projektu wybrane zostanie pierwszych 20 osób znajdujących się na liście rankingowej. 

IV etap

Wybór grupy szkoleniowej przez każdego uczestnika.