Informacje o projekcie

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych wśród uczestników, mających wejść na rynek pracy, poprzez cykl szkoleń umiejętności miękkich, wolontariat i przygotowanie działania na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt zakłada: 

  • Cykl szkoleń z kompetencji społecznych

  • 30-godzinny Wolontariat w NGOs

  • Dofinansowanie Twojego pomysłu na event/wydarzenie lokalne

 

 

Szkolenia

Cykl szkoleń obejmuje 56 godzin zajęć stacjonarnych oraz 25 godzin w trybie e-learning.

Szkolenia odbywać się będą w okresie od 1.04.2019 – 13.06.2019 (w trybie średnio 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych po 4h lekcyjne).

Warsztaty odbywać się będą w sali szkoleniowej na terenie kampusu UEK ul. Rakowicka 27, Kraków, pawilon F sala 208b lub paw. A sala 410 (szczegółowe informacje).

Tematy szkoleń obejmują zakres kompetencji społecznych:

I moduł:
– posługiwanie się mową ciała 8h
– rozwój kompetencji międzykulturowych 4h
– wypracowanie kompromisu 8h
– techniki zadawania pytań 4h
– przekazywanie informacji o faktach 2h
– umiejętności zwracania się do słuchaczy 2h
– konstruktywna krytyka 4h
II moduł
– praca zespołowa i kompetencje społeczne dot. pracy w zespole 
(instruowanie, motywowanie, doradzanie i przewodzenie innymi osobami) 12h
– wspieranie współpracowników 4h
– interakcje z innymi osobami 4h
– umiejętność przekonywania inne osoby 4h

Wolontariat

Elastyczny 30-godzinny program stażowy. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru organizacji NGO, którą chciałby bliżej poznać i uczestniczyć w jej życiu. Dzięki Wolontariatowi każdy będzie miał możliwość przetestowania w praktyce zdobyte kompetencje podczas szkoleń. 

Istnieje możliwość aby zaplanowany Wolontariat był formą obowiązkowych praktyk jakie Studenci zobligowani są do ich odbycia podczas studiów. Szczegóły ustalane są wówczas indywidualnie.

Wolontariat można odbyć w okresie lipiec – wrzesień 2019.

Lista organizacji NGO, w których można odbyć Wolontariat.  

  

Inicjatywa/Wydarzenie lokalne

Planowanie własnej inicjatywy to idealny sposób na połączenie zdobytej wiedzy podczas szkoleń z praktyką zdobytą podczas wolontariatu i poznania działań NGO od środka. Poznane zostaną potrzeby oraz możliwości, które wykorzystać będzie można podczas organizacji własnego wydarzenia. Projekt przygotowywany będzie w grupach 5-cio osobowych pod nadzorem Mentora. Budżet przeznaczony na każdą inicjatywę to 2 000 PLN. Inicjatywa zrealizowana zostanie w okresie wrzesień – grudzień 2019.

 

Bądź Aktywny - Pomagaj innym - Rozwijaj siebie!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 1.4. – Chcesz wziąć udział w projekcie?

 

Join Now

Najczęściej zadawane pytania:

Jak wygląda proces rekrutacji

  • I etapem jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, wypełnienie kwestionariusza samooceny kompetencji społecznych wg EUROPASS. Możliwość uzyskania dodatkowych punktów: 5 pkt – dla studentów ostatniego roku studiów (3 rok studiów I stopnia lub 2 rok studiów II stopnia) oraz 5 pkt dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
  • II etapem jest wypełnienie kwestionariusza badającego poziom samooceny wraz z opiekunem projektu wg EUROPASS
  • III etapem będzie test psychometryczny zgodny z europejską klasyfikacją kompetencji, kwalifikacji , zawodów ESCO.
  • IV etap to wybór grupy szkoleniowej

 

Kiedy odbywają się szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w okresie 1.04 – 14.06.2019 w godzinach popołudniowych. Każde z zajęć podzielone są na bloki 4h lekcyjne. Warsztaty prowadzone będą 2 razy w tygodniu. Szczegółowy harmonogram szkoleń udostępniony zostanie po zakończonej rekrutacji.

W jakim okresie odbywa się wolontariat

Wolontariat trwać będzie 30 godzin w okresie od czerwca do września 2019 – dokładny termin ustalany będzie indywidualnie bezpośrednio uczestnik – wybrana organizacja NGO.

Istnieje możliwość, aby zaplanowany Wolontariat był formą obowiązkowych praktyk jakie Studenci zobligowani są do ich odbycia podczas studiów. Szczegóły ustalane są wówczas indywidualnie.

 

na co można przeznaczyć budżet inicjatywy?

Budżet inicjatywy przeznaczony może być m.in.:

– materiały promocyjne

– wynajem powierzchni

– oprawa graficzna

– oprawa fotograficzna

– pozostałe koszty ustalane są indywidualnie zależne od zapotrzebowania i pomysłu.

Przykładowe pomysły na inicjatywę:

– happening

– seminarium/konferencja

– warsztaty

 

W jakim okresie należy zrealizować inicjatywę?

Realizacja poszczególnych inicjatyw zaplanowane są w okresie wrzesień – grudzień 2019. Dokładny termin zależny będzie od projektu inicjatywy oraz poszczególnej grupy projektowej, która określi termin realizacji.

jakie są warunki uczestnictwa

Uczestnikiem projektu może być osoba młoda do 29 roku życia zamieszkała w województwie małopolskim.

Dodatkowym, ale nie obowiązkowym kryterium uczestnictwa jest:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • student ostatniego roku studiów

ilu osobowe są grupy szkoleniowe ?

Grupy szkoleniowe będą 10-cio osobowe. Kameralna grupa szkoleniowa gwarantuje wysoką jakość warsztatów.

Jak długo trwa udział w projekcie?

Udział w projekcie rozpoczynając od etapu rekrutacji poprzez cykl szkoleń, wolontariat i realizacje inicjatywy trwa od marca – grudnia 2019 r. Po zakończonym udziale w projekcie Uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający udział i nabycie nowych kompetencji społecznych.