Zestaw szkoleń e-learningowych z zakresu Kompetencji Społecznych

26 students

Kurs zawiera 10 szkoleń poruszających tematy z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, na który składają się:

  • Posługiwanie się mową ciała
  • Rozwój kompetencji międzykulturowych
  • Interakcje z innymi osobami
  • Umiejętność przekonywania innych osób
  • Techniki zadawania pytań
  • Przekazywanie informacji o faktach i przemawianie do słuchaczy
  • Konstruktywna krytyka
  • Praca zespołowa
  • Wspieranie współpracowników
  • Wypracowywanie kompromisu

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych i pełnych pasji szkoleniowców, którzy oprócz przeprowadzenia zajęć stacjonarnych, przygotowali także materiały e-learningowe służące pogłębieniu zdobytej wiedzy.

Znalazły się tu też testy sprawdzające poziom zdobytej wiedzy.

Nauczyciel

Bezpłatne